Bản tin

Danh bạ các Tổ chức Tài chính vi mô 2012

Danh bạ các Tổ chức Tài chính vi mô 2012

Với sự hỗ trợ tài chính của tổ chức Cordaid – Hà Lan và sự cam kết hỗ trợ cung cấp thông tin hoạt động của hơn 30 tổ chức TCVM hiện đang hoạt động tại …