Ấn phẩm và báo cáo

Blog

Bản tin

Bản tin tài chính toàn diện số 3

Bản tin tài chính toàn diện số 3

Tiếp nối xu hướng thúc đẩy sự phát triển Tài chính toàn diện, Nhóm công tác tài chính vi mô Việt Nam thực hiện chuỗi bản tin Tài chính toàn diện điểm …

Báo cáo

Báo cáo hoạt động 2018

Báo cáo hoạt động 2018

Năm 2018 đánh dấu năm thứ 14 trong chặng đường hình thành và phát triển mạng lưới TCVM tại Việt Nam, cũng là thời điểm để chúng ta nhìn lại và đánh …

Nghiên cứu

Tuyển dụng

VMFWG cần tuyển 01 Công ty kiểm toán

VMFWG cần tuyển 01 Công ty kiểm toán

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam đang cần tuyển 01 Công ty kiểm toán thực hiện Kiểm toán Tài chính năm 2012. Hạn nộp: Trước 17:00 Ngày …

VMFWG cần tuyển 01 tư vấn viên

VMFWG cần tuyển 01 tư vấn viên

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam đang cần tuyển 01 tư vấn viên phát triển các tài liệu liên quan đến vấn đề chuyển đổi của các tổ chức tài chính …