Ấn phẩm và báo cáo

Blog

Bản tin

Mobile Money nên hướng về nông thôn

Mobile Money nên hướng về nông thôn

Chính phủ đã cho phép cấp phép thí điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh …

Báo cáo

Nhóm Công tác tài chính vi mô (VMFWG) xin trân trọng gửi đến quý thành viên và đối tác Báo cáo hoạt động năm 2019 tổng hợp thông tin và kết quả các …

Báo cáo hoạt động 2018

Báo cáo hoạt động 2018

Năm 2018 đánh dấu năm thứ 14 trong chặng đường hình thành và phát triển mạng lưới TCVM tại Việt Nam, cũng là thời điểm để chúng ta nhìn lại và đánh …

Nghiên cứu

Tuyển dụng