Cập nhật các tổ chức cung cấp thông tin hoạt động năm 2020

Cập nhật các tổ chức cung cấp thông tin hoạt động năm 2020 (đến ngày 24/3/2020)

Với mục tiêu tiếp tục hỗ trợ hoạt động vận động chính sách cho hoạt động TCVM tại Việt Nam hướng đến mục tiêu Tài chính toàn diện thông qua các số liệu thông tin của các tổ chức có hoạt động TCVM tại Việt Nam; Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) kính mong tiếp tục hợp tác với Quý Tổ chức trong việc tổng hợp và phân tích thông tin tổng thể về hệ thống tài chính vi mô Việt Nam

Năm 2019, đã có 30 tổ chức TCVM trên cả nước cung cấp dữ liệu cho VMFWG. Đây là nguồn thông tin quan trọng hỗ trợ VMFWG trong việc phân tích tổng hợp thông tin vận động chính sách gửi tới Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các Bộ ngành liên quan trong việc ban hành các Thông tư mới phù hợp với thực tiễn hoạt động của các TCTCVM.

Kính mong Quý tổ chức điền thông tin và gửi lại trước ngày 30/3/2020 để Nhóm có thể kịp thời phân tích, làm căn cứ quan trọng để đưa ra những nghiên cứu phục vụ sự phát triển của ngành.

Tính đến 24/3/2020, Nhóm đã nhận được thông tin từ các tổ chức như sau:

STT Tên tổ chức Tên viết tắt
1 Trung tâm Phát triển vì Người nghèo Hà Tĩnh PPC
2 Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang MOM
3 Chương trình TCVM cộng đồng (CMF) thuộc Trung tâm nguồn lực tài chính và phát triển cộng đồng (CFRC) CMF
4 Quỹ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý vị có thể liên hệ với VMFWG

Địa chỉ: Tầng 3 Espace, số 1 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0912.397.382 hoặc 0973.009.645

Keywords: , ,