Cải cách hành chính: Mục tiêu cuối cùng là phát triển kinh tế xã hội

This post is also available in: English (English)

5 năm liên tục đứng đầu các bộ ngành Trung ương trong Bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính Par-Index do Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đánh giá, 2 năm trước đó, cũng trong Top 3 Bảng xếp hạng. Đặc biệt, điểm số điều tra xã hội học nhiều năm liên tiếp dẫn đầu và gần chạm ngưỡng điểm tối đa cho thấy công cuộc CCHC của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) được xã hội và chính các bộ ngành trong Chính phủ ghi nhận. Đó là niềm vinh dự và tự hào của NHNN cũng như hệ thống các TCTD. Nhân dịp này phóng viên có cuộc trao đổi cùng Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú – Thủ trưởng hành chính NHTW xung quanh câu chuyện CCHC.

Xem chi tiết tại: https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/ttsk/ttsk_chitiet?leftWidth=20%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=SBV411509&rightWidth=0%25&centerWidth=80%25&_afrLoop=6765039025570412#%40%3F_afrLoop%3D6765039025570412%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName%3DSBV411478%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3D9245a2s3e_118