BÁO CÁO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG TCVM HƯỚNG TỚI PHỔ CẬP TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN TẠI VIỆT NAM

Hoạt động tài chính vi mô (TCVM) đã hình thành từ lâu – được biết đến là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống tài chính tại các quốc gia và là một công cụ xóa đói giảm nghèo hữu hiệu. Thông qua hoạt động TCVM, nhóm thu nhập thấp, nhóm người yếu thế và dễ bị tổn thương trong xã hội đã tiếp cận được với các sản phẩm và dịch vụ tài chính. Trong quá trình hình thành và phát triển, , hiện nay TCVM đã trở thành một bộ phận quan trọng để thúc đẩy phổcập tài chính ở các nước.

Mục tiêu của phổ cập tài chính là giúp mọi người dân và doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính cơ bản bao gồm: thanh toán, chuyển tiền, tiết kiệm, tín dụng, bảo hiểm một cách thuận tiện, phù hợp với nhu cầu và với chi phí hợp lý, được cung cấp một cách có trách nhiệm và bền vững. Phát triển TCVM là tiền đề cho phổ cập tài chính bởi TCVM tập trung phục vụ bộ phận đông đảo dân số không có khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính, những dịch vụ mà trước đây chỉ có các ngân hàng được độc quyền cung cấp cho các nhóm khách hàng có thu nhập cao.

Trong bối cảnh Fintech phát triển và xu hướng thúc đẩy phổ cập tài chính đang diễn ra mạnh mẽ, Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước – trước hết là Ngân hàng Nhà nước (NHNN) – đã rất nỗ lực và đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập một hệ sinh thái với khuôn khổ pháp lý phù hợp, tạo điều kiện cho các TCTCVM từng bước hội nhập vào hệ thống ngân hàng – tài chính. Tuy nhiên, những nỗ lực này chưa bắt kịp tiềm năng, nhu cầu thực tiễn và tốc độ phát triển ứng dụng Fintech đối với các TCTCVM. Thực tế cho thấy, khuôn khổ pháp lý cho hoạt động TCVM ứng dụng Fintech về cơ bản mới chỉ ở giai đoạn đầu. Mặt khác, năng lực tài chính, sự am hiểu và quản trị công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật số của bản thân các TCTCVM còn ở mức rất hạn chế, và chính những điều này đang tạo ra một rào cản lớn trong việc áp dụng Fintech để tiếp cận, gia nhập thị trường của các TCTCVM.

Từ những bất cập trên, Nhóm nghiên cứu tiến hành thực hiện và xây dựng Báo cáo tập trung vào nghiên cứu thực trạng ứng dụng Fintech trong hoạt động của các TCTCVM, qua đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị cụ thể, thiết thực với hy vọng tạo được “cú huých” nhằm thúc đẩy khả năng ứng dụng Fintech đối với các TCTCVM phục vụ phổ cập tài chính tại Việt Nam trong thời gian tới.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về hoạt động tài chính vi mô tại Việt Nam và vai trò ứng dụng của Fintech trong TCVM đối với phổ cập tài chính toàn diện, Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam trân trọng chia sẻ tài liệu hữu ích này đến với các cá nhân và tổ chức quan tâm.

Bạn đọc vui lòng tải tài liệu theo file đính kèm phía dưới.

Ứng dụng công nghệ tài chính trong hoạt động TCVM hướng tới Phổ cập Tài chính toàn diện tại Việt Nam.final

Trân trọng