Báo cáo Tọa đàm “Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động Tài chính vi mô Việt Nam”

Qua hơn 3 thập kỷ hình thành và phát triển, hoạt động Tài chính vi mô tại Việt Nam đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc gia tăng mức độ tiếp cận dịch vụ tài chính của người nghèo/người thu nhập thấp, giúp họ có được nguồn vốn vay để phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, qua đó thúc đẩy công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Để thúc đẩy hoạt động Tài chính vi mô của Việt Nam, năm 2012 Thủ tướng chính phủ đã ký Quyết định só 2195/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án xây dựng và phát triển hệ thống Tài chính vi mô Việt nam đến năm 2020” và một trong những biện pháp để hỗ trợ hoạt động tài chính vi mô được đề cập tại quyết định số 2195 là Xây dựng môi trường pháp lý đồng bộ, phù hợp với đặc thù của hoạt động tài chính vi mô.

Với mục đích chia sẻ thông tin về môi trường pháp lý cho hoạt động Tài chính vi mô và tăng cường đối thoại chính sách, được sự chấp thuận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngày 4 tháng 12 năm 2015 Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng  và Nhóm công tác tài chính vi mô Việt Nam phối hợp tổ chức buổi tọa đàm: “ Góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động tài chính vi mô tại Việt Nam”

Buổi tọa đàm là cơ hội để các Tổ chức tài chính vi mô chính thức, các tổ chức Chính trị xã hội, tổ chức phi chính phủ, Quỹ xã hội có hoạt động Tài chính vi mô, các chương trình dự án TCVM, các nhà quản lý và thực hành Tài chính vi mô tại Việt Nam đưa ra tiếng nói để hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động Tài chính vi mô ở Việt Nam hiện nay. Cụ thể, các đại biểu tham dự buổi toạn đàm sẽ có phần thảo luận và góp ý cho các văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: “Dự thảo Thông tư về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng của Tổ chức tài chính vi mô” và “Dự thảo Quyết định về hoạt động của các chương trình, dự án TCVM của Thủ tướng Chính phủ”. Cùng với đó là những phản hồi từ phía đại diện Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng nhà nước về những vấn đề liên quan.