Báo cáo Tọa đàm “Góp ý dự thảo Quyết định về hoạt động chương trình, dự án tài chính vi mô”

Nhằm mục đích làm rõ các nội dung, định hướng của dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô (TCVM), hướng dẫn khoản 6 Điều 161 Luật Các tổ chức tín dụng, đồng thời có thêm các thông tin về hoạt động TCVM, làm cơ sở cho việc hoàn thiện dự thảo Quyết định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Nhóm Công tác TCVM Việt Nam (VMFWG) đã phối hợp tổ chức Tọa đàm về “Dự thảo Quyết định về hoạt động chương trình, dự án TCVM) vào ngày 04 tháng 5 tại TP. Hồ Chí Minh và ngày 05 tháng 5 tại Hà Nội. Hai Tọa đàm nhận được sự quan tâm của 97 đại biểu (trong đó có 35 đại biểu tại khu vực phía Nam và 62 đại biểu tại khu vực phía Bắc) đại điện Văn phòng Chính phủ, các Bộ/Ngành liên quan, UBND tỉnh, thành phố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, tổ chức chính trị – xã hội, chương trình, dự án TCVM và tổ chức hỗ trợ khác.

VMFWG xin gửi Báo cáo Tọa đàm bao gồm Báo cáo chi tiết và Báo cáo Tóm tắt về nội dung và ý kiến đóng góp, thảo luận tại hai buổi Tọa đàm.

Tệp tin đính kèm:

Bao-cao-Toa-dam-4-5.5.2015

Bao-cao-Tom-tat-Toa-dam-4-5.5.2015