Báo cáo khóa tập huấn “Quy định pháp lý về việc vay trả nợ nước ngoài và hoạt động tín dụng của tổ chức tài chính vi mô”

This post is also available in: English (English)

Ngày 6/12/2015, tại Hà Nội, Trung tâm Tư vấn Nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (tiền thân là Nhóm công tác Tài chính vi mô Việt Nam – VMFWG) đã tổ chức khóa tập huấn “Quy định pháp lý về việc vay trả nợ nước ngoài và hoạt động tín dụng của tổ chức tài chính vi mô” với sự tham gia của 23 học viên thuộc 15 chương trình, dự án tài chính vi mô (TCVM); tổ chức Tài chính vi mô và tổ chức hỗ trợ.

Dựa trên nhu cầu của các thành viên VMFWG về yêu cầu phát triển và hoạt động của các TCTCVM dưới sự điều chỉnh của pháp luật, khóa tập huấn được xây dựng với mục tiêu hướng dẫn và cập nhật các quy định pháp lý về việc vay trả nợ nước ngoài và hoạt động tín dụng của TCTCVM. Nội dung chính của khóa tập huấn bao gồm:

  • Tổng quan chung về khung pháp luật điều chỉnh hoạt động TCVM
  • Các vấn đề chung về hợp đồng và ủy quyền
  • Biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng
  • Giải quyết tranh chấp và một số vấn đề thực tiễn

Khóa tập huấn được hoàn thành có kết quả tốt, đa số học viên viên đánh giá cao về chất lượng khóa học cũng như giảng viên có trình độ và kinh nghiệm – Giảng viên Đoàn Thái Sơn – Vụ trưởng Vụ pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thông tin chi tiết báo cáo xin vui lòng xem tại đây