Báo cáo Hội thảo “Phát triển Nguồn vốn Tài chính vi mô tại Việt Nam-Kinh nghiệm từ thị trường quốc tế”

This post is also available in: English (English)

Nhằm tạo cơ hội giao lưu và trao đổi giữa các tổ chức cung cấp tài chính vi mô với các nhà đầu tư và các bên liên quan nhằm phát triển nguồn vốn Tài chính vi mô tại Việt Nam, Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) và Trung tâm Tư vấn Nguồn lực TCVM Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (tiền thân là Nhóm Công tác TCVM Việt Nam – VMFWG) đồng tổ chức Hội thảo “Phát triển Nguồn vốn Tài chính vi mô tại Việt Nam-Kinh nghiệm từ thị trường quốc tế”ngày 5 tháng 12 năm 2015 tại Hà Nội. Hội thảo được đồng tài trợ bởi tổ chức ADA, tổ chức MetLife-Give2Asia.

Hội thảo giới thiệu tổng quan về nguồn vốn hoạt động, các phương thức và thực trạng hoạt động huy động nguồn vốn của các tổ chức tại Việt Nam nhằm đem lại cái nhìn khái quát cho các nhà đầu tư. Đồng thời, đại diện Công ty Tài chính quốc tế IFC đã chia sẻ các mô hình đầu tư phát triển TCVM trên thế giới, và kinh nghiệm cho việc phát triển nguồn vốn đầu tư vào thị trường TCVM tại Việt Nam. Hội thảo đã tạo diễn đàn cho các nhà đầu tư đến từ Công ty Tài chính quốc tế IFC, Tổ chức BlueOrchard, Công ty đầu tư tài chính Symbiotics, và Quỹ hỗ trợ tín dụng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có cơ hội giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ, định giá, các yêu cầu và quy trình tiếp cận sản phẩm và dịch vụ, kinh nghiệm thực tế khi đầu tư vào thị trường Việt Nam, những khó khăn và thách thức… Qua đó, đại diện các tổ chức Tài chính vi mô có cơ hội tìm hiểu các nguồn vốn, và trao đổi trực tiếp với các nhà đầu tư về phương thức, cũng như khả năng đầu tư tại Việt Nam.

Hội thảo nhận được sự quan tâm của 26 đại biểu đại diện từ: 12 tổ chức Tài chính vi mô, 4 nhà đầu tư và Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam.

Xin vui lòng xem chi tiết báo cáo Hội thảo tại đây