Báo cáo Hội nghị thường niên VMFWG 2015

This post is also available in: English (English)

Nhóm Công tác Tài chính Vi mô (VMFWG) được thành lập như một diễn đàn dành cho các nhà thực hành tài chính vi mô (TCVM) để chia sẻ thông tin, trao đôi kinh nghiệm, kiến thức và ý tưởng để khắc phục các vấn đề khó khăn của ngành TCVM Việt Nam. Ra đời năm 2004, với tư cách là một tổ chức phi chính thức thuộc Trung tâm Nguồn các Tổ chức Phi chính phủ trực thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt nam (VUFO), VMFWG đã chính thức trở thành Trung tâm trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam (VINASME) từ tháng 09 năm 2011.

Năm 2015, với nỗ lực hoạt động của VMFWG trong công tác vận động chính sách đã tạo ra sự quan tâm của Chính phủ và các nhà hoạt định chính sách đối với hoạt động TCVM thông qua việc ban hành các văn bản tạo hành lang pháp lý cho hoạt động TCVM tại Việt Nam. Bên cạnh đó, mô hình hoạt động của các TCTCVM dần đi vào ổn định, theo hướng chuyên nghiệp hơn, đảm bảo cho quá trình quản trị, điều hành được an toàn và hiệu quả. Một số tổ chức đang trong quá trình chuẩn bị các điều kiện về quản trị, tài chính và nhân sự để thực hiện chuyển đổi thành tổ chức TCVM chính thức.

Được tổ chức vào ngày 5 tháng 12 năm 2015 tại Hà Nội, Hội nghị thường niên VMFWG 2015 đã tổng kết, đánh giá kết quả đạt được của Ban điều hành, sự tham gia của Hội đồng Trung tâm cũng như các thành viên, những khó khăn, thách thức của mạng lưới trong năm vừa qua và đưa ra những điểm cần cải thiện trong năm tiếp theo. Đồng thời, Hội nghị cũng là nơi chia sẻ, thu nhận góp ý của Thành viên về nội dung quan trọng của VMFWG bao gồm Kế hoạch thành lập Hiệp Hội TCVM Việt Nam, Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trung tâm và thảo luận về các văn bản có tác động lớn đến hoạt động của ngành TCVM tại Việt Nam như Dự thảo Thông tư về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tài chính vi mô, Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định hoạt động của chương trình, dự án TCVM.

Phần trao đổi và Hỏi đáp với sự tham gia của các thành viên tập trung vào các vấn đề chính: (i) Góp ý hoàn thiện báo cáo tổng kết hoạt động 2015 và định hướng 2016 của VMFWG; (ii) Kế hoạch thành lập Hiệp Hội TCVM; (iii) Kiện toàn bộ máy và hoạt động của Hội đồng trung tâm VMFWG trong năm 2016.

Ngoài ra, Hội nghị là cơ hội cho các thành viên gặp gỡ và trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, bài học thực tiễn rút ra từ quá trình hoạt động. Ngoài những chia sẻ đó, đây cũng là dịp để các thành viên có cơ hội để so sánh tổ chức mình vời những tổ chức khác, từ đó rút ra những thuận lợi và khó khăn, những điều đã làm được và những điều cần cố gắng làm được, để cải thiện và xây dựng tổ chức, góp phần vào sự phát triển nói chung của mạng lưới TCTCVM.

Thông tin chi tiết Báo cáo xin vui lòng xem .-Báo-cáo-Hội-nghị-thường-niên-VMFWG-2015