Báo cáo hoạt động VMFWG 2014

This post is also available in: English (English)

Mười năm không ngừng phấn đấu và cam kết hỗ trợ hệ thống Tài chính vi mô phát triển bền vững, đóng góp đáng kể trong quá trình xây dựng và phát triển hành lang pháp lý cho hoạt động tài chính vi mô tại Việt Nam, thúc đẩy công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, Nhóm Công tác Tài chính vi mô đã tự khẳng định vai trò quan trọng đại diện mạng lưới TCVM Việt Nam.

Với nền tảng vững chắc từ sự đồng thuận của các thành viên, Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam phát triển hiệu quả – bền vững – chuyên nghiệp hướng tới một Hiệp hội Tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam, tạo ra hỗ trợ hữu hiệu thức đẩy phát triển hoạt động Tài chính vi mô theo Thông lệ tốt nhất trong một môi trường thuận lợi tại Việt Nam.

Đại diện cho Trung tâm Tư vấn Nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (tiền thân là Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam – VMFWG), chúng tôi xin chia sẻ bản báo cáo thường niên của Mạng lưới, trong đó làm nổi bật những thành tựu hoạt động của VMFWG trong năm 2014 nói riêng và chặng đường 10 năm hoạt động nói chung.

TẠI ĐÂY