Báo cáo Hoạt động VMFWG 2012

This post is also available in: English (English)

Năm 2012 là một năm quan trọng của VMFWG trong quá trình thực hiện kế hoạch chiến lược 2008-2013.

Chất lượng dịch vụ được cải thiện dựa trên nhu cầu thành viên và đã có 90% ý kiến hài lòng với dịch vụ của VMFWG trong năm 2012. Số lượng thành viên VMFWG tăng nhanh chóng từ 67 tới 85 thành viên và cam kết đóng góp tài chính lên đến 10% chi phí hoạt động vào năm 2012.

149 cán bộ từ TC TCVM, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Học viện Ngân hàng và các tổ chức khác được nâng cao năng lực và chia sẻ kinh nghiệm TCVM, Bản tin tài chính vi mô số 18 và Danh bạ TC TCVM 2012 đầu tiên được hoàn thành với sự tham gia của 34 TC TCVM, cung cấp thông tin về tài chính vi mô tại Việt Nam, thúc đẩy và tăng cường cơ hội tiếp cận hợp tác với đơn vị tài trợ/ các nhà đầu tư.

TC TCVM thứ hai đã được cấp phép trong năm 2012, Việt Nam là một trong số ít quốc gia xây dựng quy định chính sách cho hoạt động tài chính vi mô cùng hệ thống tài chính chính thức của đất nước theo Luật tín dụng năm 2010; 90% ý kiến từ thành viên và đối tác VMFWG đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn chính sách tài chính của hoạt động tài chính vi mô tại Việt Nam VMFWG được Bộ Tài chính chấp thuận; Chương trình giải thưởng doanh nhân vi mô Citi – Việt Nam 2012 tổ chức thành công vào ngày 12 tháng 12 năm 2012 vinh danh 53 doanh nhân vi mô, 15 cán bộ tín dụng và 10 TC TCVM thành tích xuất sắc trong hoạt động tài chính vi mô.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức để có thể hỗ trợ phát triển tài chính vi mô bền vững và chuyên nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt quy định về lãi suất và thuế là vấn đề lớn có tác động không nhỏ tới khả năng bền vững của các tổ chức tài chính vi mô trong những năm tới. VMFWG chưa thực sự đóng vai trò vận động với tiếng nói mạnh mẽ hơn đến cơ quan Chính phủ và các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam, vì vậy VMFWG cần cải thiện tình trạng pháp lý, hoạt động với vai trò Hiệp hội tài chính vi mô tại Việt Nam với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước. Quản lý hiệu quả đạt mục tiêu xã hội chưa thực sự được quan tâm, chỉ có 7 TC TCVM trong tổng số hơn 30 TC TCVM có thể tự công bố báo cáo hoạt động của mình trên MIX, chúng tôi mong muốn các vấn đề này sẽ được cải thiện bởi các thành viên và đối tác VMFWG trong năm tới.

Để xem toàn bộ Báo cáo hoạt động VMFWG 2012, xin vui lòng nhấp chuột vào đây

Bài viết trước đó Báo cáo hoạt động VMFWG 2013
Bài viết sau đó Báo cáo Chương trình CMA 2012