Báo cáo hoạt động 2018

This post is also available in: English (English)

Năm 2018 đánh dấu năm thứ 14 trong chặng đường hình thành và phát triển mạng lưới TCVM tại Việt Nam, cũng là thời điểm để chúng ta nhìn lại và đánh giá hoạt động và thành tựu trong năm qua, thiết lập kế hoạch chiến lược mới, tiếp tục phát triển mạng lưới TCVM với dịch vụ có giá trị, hướng tới phát triển Tài chính toàn diện (TCTD) tại Việt Nam.

Chúng tôi xin gửi tới quý thành viên và đối tác Báo cáo hoạt động 2018 của Nhóm Công tác tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG). Một số hoạt động quan trọng năm qua đã thể hiện cam kết xây dựng và phát triển một ngành TCVM năng động, chuyên nghiệp, bền vững và có trách nhiệm xã hội, cung cấp các dịch vụ tài chính chất lượng cao đáp ứng nhu cầu người nghèo, người thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ, thực hiện Chiến lược TCTD tại Việt Nam; là trung tâm thông tin TCVM. Vai trò vận động chính sách tiếp tục khẳng định hiệu quả: tổ chức thành công các chương trình Tọa đàm và tập huấn; chia sẻ quy định pháp lý liên quan đến hoạt động TCVM; trao đổi và tham gia ý kiến với các Dự thảo chính sách về hoạt động TCVM; các chuyến công tác khảo sát hoạt động TCVM với sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách. Đặc biệt năm 2018 là năm đầu tiên NHNN hợp tác tổ chức Tọa đàm “Tài chính vi mô trong phát triển tài chính toàn diện” và Lễ trao giải thưởng CMA 2018 tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước. Trong chương trình, Đại diện lãnh đạo NHNN đã phát biểu và khẳng định “Năm 2019 là năm của TCVM”

 Những thành tựu đạt được năm 2018 đã thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của mỗi thành viên VMFWG, sự hỗ trợ hợp tác của các đối tác và cơ quan quản lý nhà nước. Với kết quả này, chúng tôi tin tưởng rằng VMFWG sẽ tiếp tục hợp tác phát triển hoạt động TCVM thực sự trở thành trụ cột vững mạnh trong quá trình phát triển chiến lược TCTD tại Việt Nam.

Tải báo cáo tại đây