Bản tin TCVM số 19-Quy định chính sách cho hoạt động TCVM tại Việt Nam

This post is also available in: English (English)

Phát triển tài chính vi mô bền vững đã trở thành một mục tiêu quan trọng cho sự phát triển kinh tế và được coi là công cụ đắc lực trong công cuộc xóa đói giảm nghèo khi Liên Hợp quốc chọn năm 2005 là “Năm Quốc tế về Tín dụng vi mô’.

Tại Việt Nam, trong suốt gần 3 thập kỷ qua, ngành TCVM đã và đang khẳng định được tầm quan trọng trong việc hỗ trợ người nghèo, người có thu nhập thấp được tiếp cận các dịch vụ tài chính, ngân hàng một cách thuận tiện và phù hợp. Do vậy, phát triển TCVM bền vững là mục tiêu quan trọng của ngành TCVM Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển. Với mục tiêu hướng tới một ngành TCVM bền vững, Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển hệ thống TCVM đến năm 2020 với mục tiêu đặt ra là “Xây dựng và Phát triển hệ thống tổ chức TCVM an toàn, bền vững, hướng tới phục vụ người nghèo, người có thu nhập thấp, các doanh nghiệp siêu nhỏ, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững”. Đây cũng là bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển hoạt động TCVM tại Việt Nam, đồng thời khẳng định sự thừa nhận của Nhà nước về vai trò và vị trí của TCVM trong hệ thống tài chính, ngân hàng Quốc gia.

Có thể khẳng định rằng, khuôn khổ pháp lý giữ vị trí rất quan trọng trong sự phát triển của các tổ chức TCVM tại Việt Nam. Trong thực tế, các tổ chức TCVM đang gặp nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình thể chế hóa để hướng tới phát triển hoạt động một cách bền vững. Tiến trình chính thức hóa các tổ chức TCVM còn quá chậm do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có vấn đề liên quan đến các quy định pháp lý cho hoạt động TCVM. Điều đó cũng đang là nỗi niềm trăn trở của các tổ chức TCVM, các nhà thực hành TCVM trong quá trình xây dựng định hướng chiến lược phát triển của tổ chức mình. Với sự hỗ trợ tài chính từ tổ chức ADA Lucxembourg, tổ chức Cordaid Hà Lan, và Quỹ Citi-Ngân hàng Citi, đồng thời xuất phát từ nguyện vọng của nhiều tổ chức thành viên VMFWG, nội dung của Bản tin 19 này tập trung vào chủ đề “Quy định chính sách cho hoạt động TCVM tại Việt Nam”.

Ban Biên tập xin chân thành cảm ơn các đơn vị tài trợ, các tổ chức, và cá nhân đã đóng góp vào quá trình xây dựng và hoàn thiện Bản tin này, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của độc giả. Chúng tôi hy vọng rằng nội dung bản tin sẽ giúp các tổ chức TCVM Việt Nam có thêm kinh nghiệm quý báu để có điều kiện xác định hướng phát triển bền vững trong tương lai.

Quý độc giả có thể tải Bản tin Tài chính vi mô Việt Nam số 19: Tai day