BẢN TIN TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN SỐ 5 Các mô hình Tài chính vi mô hướng tới Tài chính toàn diện trên thế giới

This post is also available in: English (English)

BẢN TIN TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN SỐ 5 – Các mô hình Tài chính vi mô hướng tới Tài chính toàn diện trên thế giới

Với mục tiêu thu thập và giới thiệu thông tin về Tài chính toàn diện, Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam thực hiện Bản tin Tài chính toàn diện số 5 nhằm cung cấp ví dụ điển hình về các mô hình tài chính vi mô hướng tới Tài chính toàn diện tại một số quốc gia trên thế giới.

Nội dung của Bản tin bao gồm:

  1. PERU: Môi trường thể chế thuận lợi và bảo vệ khách hàng
  2. BANGLADESH: Không sử dụng tiền mặt trong hoạt động TCVM thông qua công nghệ quản lý tiết kiệm
  3. TANZANIA: Mô hình FINCA – thanh toán và chuyển tiền cho khách hàng TCVM trên nền tảng công nghệ Fintech
  4. Các bước để thanh toán hóa đơn dựa trên nền tảng M – PESA
  5. KENYA: MicroEnsure – Bảo hiểm sức khỏe vi mô thông qua điện thoại di động
  6. MYANMAR: Mr. Finance – Ứng dụng công nghệ AI trong Giáo dục tài chính

Xem chi tiết tại đây FI NOTE 5 VIET

 

Keywords: , ,