Bản tin Tài chính toàn diện số 4 – Dữ liệu Tài chính toàn diện

This post is also available in: English (English)

Với mục tiêu thu thập và giới thiệu thông tin về Tài chính toàn diện tại Việt Nam, Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) thực hiện Bản tin Tài chính toàn diện số 4 nhằm cung cấp thông tin về Dữ liệu Tài chính toàn diện.

Nội dung bao gồm:

  1. Dữ liệu Tài chính toàn diện có vai trò như thế nào?
  2. Dữ liệu TCTD gồm những thông tin gì?
  3. Nguồn Dữ liệu về Tài chính toàn diện trên thế giới có ở đâu?

Đây là những dữ liệu và chỉ quan trọng hỗ trợ những nhà nghiên cứu và những người thực hành làm căn cứ để xây dựng kế hoạch hướng tới tài chính toàn diện

Xem chi tiết tại đây FI NOTE 4 VIET