Bản tin tài chính toàn diện số 3

This post is also available in: English (English)

Tiếp nối xu hướng thúc đẩy sự phát triển Tài chính toàn diện, Nhóm công tác tài chính vi mô Việt Nam thực hiện chuỗi bản tin Tài chính toàn diện điểm lại những dấu ấn trong sự hợp tác và phát triển, các dự án thí điểm và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.

Với mục tiêu kết nối nguồn lực và tăng cường hợp tác phát triển Tài chính vi mô hướng tới Tài chính toàn diện tại Việt Nam, chúng tôi trân trọng gửi tới quý độc giả Bản tin Tài chính toàn diện số 3 – Nhà đầu tư tài chính vi mô nhằm cung cấp thông tin về một số tổ chức đầu tư vào lĩnh vực Tài chính vi mô tại Việt Nam.

Tải toàn bộ Bản tin tại đây