Bản tin Quý IV năm 2018

This post is also available in: English (English)

Kính gửi thành viên và đối tác VMFWG,

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam – VMFWG kính gửi Quý thành viên và đối tác bản tin quý IV năm 2018, điểm lại những hoạt động diễn ra trong Quý IV năm 2018, các sự kiện trên thế giới diễn ra trong tháng 1 năm 2019, cụ thể với các nội dung chính sau đây:

  1. Tin thành viên
  2. Tin hoạt động VMFWG
  3. Tin chính sách
  4. Sự kiện sắp tới
  5. Tin tài trợ
  6. Chia sẻ tài liệu

Nhân dịp năm mới 2019, Nhóm Công tác tài chính vi mô Việt Nam xin gửi lời kính chúc sức khỏe tới thành viên và đối tác VMFWG. Chúc các hoạt động trong năm tới, VMFWG sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa.

Kính mời Quý thành viên và đối tác tải bản đầy đủ Bản-tin-Quý-IV-2018