Bản tin quý I năm 2018

Kính gửi thành viên và đối tác VMFWG,

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) kính gửi Quý thành viên và đối tác Bản tin quý I năm 2018: VMFWF – Newsletter quí I-2018  với các nội dung chính sau đây:
1. Điểm nhấn thành viên
2. Tin hoạt động Nhóm VMFWG
3. Sự kiện sắp tới
4. Tin chính sách
5. Tin tài trợ
6. Chia sẻ tài liệu

Với mong muốn phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin của các tổ chức thành viên và nhà tài trợ, từ quý II/2018 VMFWG sẽ tiến hành nâng cấp Website và thư viện với nhiều cải tiến về cả giao diện và nội dung, khởi động lại các bản tin newsletter theo quý. Chúng tôi rất mong sẽ nhận được những đóng góp ý kiến của Quý thành viên và đối tác để hoàn thiện các kênh truyền thông này.

Trân trọng cảm ơn!
Bài viết sau đó Newsletter tháng 5/2018