Thông tư 01/2020/TT-NHNN về cơ cấu lại thời hạn trả nợ do dịch Covid-19

Kính gửi Quý thành viên VMFWG,

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ KH chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Thông tư 01/2020/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 13/3/2020.  

Nội dung chi tiết đính kèm Tại đây