Tổ chức Save the Children

This post is also available in: English (English)

Save the Children là một tổ chức phi chính phủ quốc tế quảng bá quyền trẻ em, cung cấp cứu trợ và hỗ trợ trẻ em ở các nước đang phát triển. Nó được thành lập tại Vương quốc Anh vào năm 1919 để cải thiện cuộc sống của trẻ em thông qua giáo dục tốt hơn, chăm sóc sức khỏe và cơ hội kinh tế, cũng như cung cấp viện trợ khẩn cấp trong thiên tai, chiến tranh và các xung đột khác.

Ngày nay, với mục đích giúp đỡ những đứa trẻ dễ bị tổn thương, Save the Children đã có mặt trên 120 quốc gia, làm việc để tiếp cận mọi trẻ em cuối cùng thông qua các chương trình quốc tế tập trung vào sức khỏe, giáo dục, bảo vệ và cứu trợ thảm họa.

Save the Children đã hoạt động tại Việt Nam từ những năm 1990 với các văn phòng đại diện của các tổ chức thành viên bao gồm Save the Children UK, Save the Children US, Save the Children Thụy Điển và Save the Children Japan.

Kể từ tháng 1 năm 2012, bốn tổ chức thành viên Save the Children đã tham gia để tham gia Save the Children International. Save the Children Các tác phẩm hiện đang tập trung vào Bảo vệ Trẻ em, Quản trị quyền Trẻ em, Giáo dục, Sức khỏe & Dinh dưỡng, Cứu trợ nhân đạo, Sinh kế và Phát triển Thanh niên.

Save the Children hiện đang làm việc tại 30 tỉnh thành trên cả nước với một văn phòng đại diện tại Hà Nội và hai văn phòng khu vực tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua quan hệ đối tác mạnh mẽ, Save the Children huy động cộng đồng, xây dựng năng lực, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tham gia vận động chính sách

  • Nhiệm vụ:  truyền cảm hứng cho những đột phá trong cách thế giới đối xử với trẻ em và đạt được sự thay đổi ngay lập tức và lâu dài trong cuộc sống của chúng.
  • Tầm nhìn: một thế giới trong đó mọi trẻ em đều có quyền sinh tồn, bảo vệ, phát triển và tham gia.

Tìm hiểu thêm thông tin về các hoạt động ở Việt Nam tại địa chỉ: https://vietnam.savethechildren.net/